13 Juni 2011

Pamuntangan Raga


Pamuntangan Raga

Rumaos sagala hese beleke
Ku gerentesna hate
Dina kaayaan simpe
Sanggeus surup panonpoe
Peuting sanggeus ngalalakonan beurang
Diri teu lesot muntang
Kana welas asihna nu maha wenang
Masrahkeun rupa-rupa nu geus kasorang
Tina lamokotna kesang wangkelang
Lapad doa melesat ka awang-awang
Batin sujud ka pangeresa
Nu maha dina sagala perkara
Diri nyanggakeun sadaya-daya
Utamina ieu rupa dosa
Anu henteu weleh karasa aya
Ngadodoho lampah raga
Bismilah teh pasolengkrah
Gusti anu sipat welas asih
Mundut ijabahna pasrah
Dibarengan iklas sumerah
Hirup hurip henteu weleh
Ibadah samemeh paeh
http://majalah-mangle.com/content/detail/354/sajak-sajak_asep_supriadi.html

0 komentar:

Posting Komentar

papan iklan contak kami

Curug Malela... Niagara from Bandung

Curug Malela , Niagara Mini From Bandung Slideshow: PreeSella’s trip to Bandung, Jawa, Indonesia was created by TripAdvisor. See another Bandung slideshow. Take your travel photos and make a slideshow for free.

iklan berjalan ( kendaraan roda empat)

iklan berjalan ( kendaraan roda empat) kami mencari perusahaan telekomunikasi yang mau bekerja sama untuk pemasangan iklan berjalan pada kendaraan roda empat, untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami di 0813.8082.2272. kami berlokasi di Jakarta Pusat..